Privacystatement
Golden Gloves / sportcentrum SportVision

Golden Gloves is gevestigd aan Mensfortweg 20 (5627BR) te Eindhoven en brengt haar leden onder bij
sportcentrum SportVision. Het sportcentrum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.sportvision.nu , Mensfortweg 20
(5627BR) te Eindhoven, 040-2480401. Jochem Branderhorst is de Functionaris Gegevensbescherming van
Sportvision. Hij is te bereiken via info@sportvision.nu.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
SportVision verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– IP-adres;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te
maken, in correspondentie en telefonisch;
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
onderdeel is van een advertentienetwerk);
– Internetbrowser en apparaat type;
– Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
SportVision verwerkt de volgende
bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
SportVision verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
– SportVision analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod
van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
SportVision neemt \ niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
SportVision) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SportVision bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
(categorieën) van persoonsgegevens:
– Persoonsgegevens > 60 maanden, uitsluitend voor marketing doeleinden (2-jaarlijks een email).

Delen van persoonsgegevens met derden
SportVision verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SportVision gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of
smartphone. SportVision gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze
cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd
over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden
voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het
recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van jouw persoonsgegevens door SportVision en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op
de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@sportvision.nu .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw
verzoek . SportVision wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SportVision neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact via info@sportvision.nu .
Alle trainers zetten zich in voor plezierige en veilige trainingen, hebben respect voor iedereen en brengen
de leden passie voor de sport bij. Mocht u op- of aanmerkingen hebben, dan horen wij het graag.