Fight Right

Bij The Golden Gloves worden bokslessen veilig en op een verantwoorde manier gegeven. Om dit te benadrukken hebben wij als vereniging het Fight Right keurmerk aangevraagd. Dit keurmerk wordt toegekend door het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij. Onderdeel van het keurmerk is het opstellen van huis- en gedragsregels. We verwachten dat iedereen die bij The Golden Gloves bokst, zich eraan houdt.

Daarnaast is er een vertrouwenspersoon aangesteld. Hier kun je terecht als je wordt geconfronteerd ongewenst gedrag zoals: pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Alle informatie die met de vertrouwenspersoon wordt besproken is strikt persoonlijk en zal niet worden gedeeld met anderen.

Heb je vragen of opmerkingen over Fight Right? Spreek gerust een van de trainers aan.